2016-09-19

Ny rapport! Se, uppfatta, höra, men inte störa

Under 2000-talet har nästan 50 000 svenska barn årligen varit med om att deras föräldrar separerar. Om föräldrarna är i konflikt och inte på egen hand kan lösa hur barnets umgänge med en förälder ska ordnas och om barnet av något skäl inte bedöms kunna träffa föräldern ensam kan domstolen besluta om umgängesstöd. Denna studie är en utvärdering av umgängesstöd för barn i en särskild lokal.

2016-09-16

Ny rapport! Liv i kollektiv: vardagsliv bland ensamkommande ungdomar på institution

En kväll när maten är framdukad väntar vi på Melika. "Ska du inte äta?", undrar Signe när Melika kommer ut i köket. "Nej, inte nu. Jag kommer snart. Jag ska bara ut en stund. Det är en person som väntar på mig därute." Läs Eva-Marie Åkerlunds studie om ensamkommande på HVB-hem.

2016-09-15

Ny rapport! Arbetssätt och metoder inom LSS-verksamheter

Vilka arbetssätt använder personal som arbetar inom funktionshinderområdet? Hur arbetar de? Vilka fördelar respektive nackdelar finns förknippade med tillvägagångssättet? Genom konkreta beskrivningar vill vi visa arbetssätt i boenden och dagliga verksamheter inom LSS. Vi har också en sammanställning över olika slags arbetssätt och metoder. Rapporten avslutas med en diskussion om vår tids idéströmningar runt arbetssätt och metoder.

2016-09-14

Ny rapport! Rum för gemenskap

Dagens funktionshinderpolitik tar starkt avstånd från historiens institutionalisering och påtvingade kollektiva samvaro. Men vad händer när brukarna vill ha mer gemensamma aktiviteter och efterfrågar kollektiva sammanhang? Hur hanterar personalen, skolad i individualitet och varianter av ”normalisering”, dessa önskemål?

2016-09-05

Huskurage

Våld i nära relation är ett folkhälsoproblem både nationellt och internationellt. För att förbättra förutsättningarna för polisen att i ett tidigt skede vidta förebyggande åtgärder genomför Polisregion Stockholm tillsammans med tre kommuner pilotprojektet Huskurage. Projektet utvärderas av FoU Södertörn.

2016-09-01

Utbildning för familjehem som tar emot ensamkommande barn

Den 6, 7 och 28 oktober genomförs höstens utbildningar. Familjehemssekreterare i FoU Södertörns upptagningsområde är välkomna att anmäla familjer. Under hösten presenterar vi även en rapport från utbildningsprojektet.

2016-08-31

Om försörjningsstöd

13 oktober 2016 arrangerar FoU Södertörn tillsammans med KNUT och FoU Nordväst en konferens och mötesplats om lösningar och utmaningar inom försörjningsstöd och lokala arbetsmarknadsenheter. Nu är det dags att anmäla sig! Förra årets blev snabbt fullbokad!

Tre frågor

till Dana Hagström som är metodutvecklare i Huddinge, men under sex månader varit borta från sin vanliga arbetsplats och istället studerat två verksamheter i kommunen. Skälet är att hon ville veta hur gemensamhetslokaler som är knutna till servicebostäder enlig LSS används. För att få ett ”forskande öga” på verksamheter, som hon är väl bekant med, har hon haft handledning och sin bas vid FoU Södertörn.


Frågor

Aktuella rapporter

Varför kommer de tillbaka?


Missbruksvård för personer med komplexa behov – analys av Mångbesökarkartläggningar i sex län.


Se också rapporter om:

Prenumerera

Få nyheter från FoU Södertörn direkt i din e-postlåda.

Prenumerera

Tidigare nyhetsbrev

ertörn om forskning i socialt arbete. 08-53 06 26 06